Stamslaboon

Stamslaboon

De stalboon, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, werd in de 16e-17e eeuw in Europa geïntroduceerd.

Een selectieproces was nodig om het perkament te verwijderen dat zich tijdens de vorming van de boon in de peul had gevormd.

Deze boon zonder perkament werd een mangetout genoemd.

Meer lezen

Stamslaboon

De stamslaboon, oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, werd in de 16e-17e eeuw in Europa geïntroduceerd.

De dwergmangboon heeft een bossige groeiwijze en groene of paarse peulen, min of meer vlezig, lang of afgeplat, afhankelijk van de variëteit.

Aanvankelijk, toen de bonen zich ontwikkelden, waren de peulen allemaal bedekt met een vezelige laag of perkament, waardoor ze ongeschikt waren voor groene consumptie. Door selectie zijn bepaalde variëteiten verkregen zonder perkament, waarvan de vlezige peulen eetbaar zijn, zelfs nadat de korrel is gevormd.

Er zijn dus twee soorten bonen:

  • bonen met perkament, bekend als dopbonen, waarvan de peulen kunnen worden gegeten wanneer ze jong zijn, maar die voornamelijk worden geteeld voor de oogst van het graan.
  • bonen zonder perkament, peultjes genoemd indien zij een groene peul hebben, of boter indien zij een gele peul hebben en waarvan de peulen met de ongevormde bonen worden opgediend.

Teelt

De dwergaugéboon is een eenjarige, niet erg winterharde, snelgroeiende, bossige boon die in mei tot 20 juli wordt gezaaid.

Oogst

Na 2 tot 2 1/2 maand

Haut de la page